Poslovni prostori Blejska Dobrava, Blejska Dobrava 45a

Naslov
Velikost
59,70 m2
Letnik
1960
Izklicna cena
30.500,00 EUR

OPIS NEPREMIČNINE:

Poslovni prostori Blejska Dobrava, Blejska Dobrava 45a

Prodamo poslovne prostore pošte Blejska Dobrava, na naslovu Blejska Dobrava 45a, kjer je do nedavnega poslovala pošta 4273 Blejska Dobrava. Prostori so prazni. Gre za poslovne prostore v pritličju poslovne stavbe (GURS k.o. 2176 Blejska Dobrava, stavba št. 436, št. dela stavbe 1). Stavba nima narejenega katastrskega vpisa in ni etažno razdeljena. Prodajamo poslovne prostore v izmeri 59,70 m2. Stavba stoji na parceli št. 1884/3 k.o. 2176 Blejska Dobrava, ki je v lasti Pošte Slovenije. Parcela obsega tudi dvorišče pred stavbo. Stavba je bila zgrajena leta 1960. Poslovni prostori obsegajo površine za zaposlene v izmeri 32,00 m2 in površine za stranke v izmeri 27,70 m2. Pred vhodom stavbe je nadstrešnica velikosti 12,00 m2. Prostori so opremljeni s pohištveno opremo. Ogrevanje prostorov je urejeno na centralno ogrevanje na zemeljski plin. Lastništvo poslovnih prostorov in parcele je urejeno in je v lasti Pošte Slovenije. Na poslovnih prostorih ima predkupno pravico Občina Jesenice. Prodajna pogodba bo sklenjena pod razveznim pogojem uveljavljanja predkupne pravice. Nepremičnina se prodaja po načelu videno kupljeno.

Poslovni prostori se nahajajo v območju stanovanjskih površin in so namenjeni poslovni in obrtni dejavnosti.

PODATKI O NEPREMIČNINI:

Izklicna cena: 30.500 EUR + pripadajoči davek
Energetski razred: 108 kWh/m2a (dovedena energija)
Šifra: 402042730000
Vrsta objekta: poslovni prostori
Regija: Gorenjska
Kraj: Blejska Dobrava
Leto izgradnje: 1960
Leto zadnje prenove: /
Velikost: 59,70 m2 poslovnih prostorov + nadstrešnica
Vrsta ogrevanja: centralno ogrevanje na zemeljski plin
Zemljiška knjiga: urejeno stanje
ID znak: parcela 2176 1884/3

Ogledi nepremičnine so možni v navzočnosti predstavnika in sicer po dogovoru. Za oglede je potrebna predhodna najava na elektronski naslov mitja.kobal@posta.si.

Za sodelovanje vplačate varščino najkasneje do vključno 5.3.2019 do 12.00 ure, na transakcijski račun lastnika št. 04515-0001110867, odprt pri NKBM, v znesku 1.525,00 EUR. Nalog za plačilo varščine mora vsebovati namen plačila z naslednjimi elementi: ime dražitelja, zaporedno št. nepremičnine: 8. Dražitelj mora do vključno 5.3.2019 do 12.00 ure posredovati potrdilo o vplačilu varščine v skenirani verziji na elektronski naslov: vladimir.zemljic@posta.si. Za dodatne informacije vam je na voljo g. Mitja Kobal na elektronskem naslovu mitja.kobal@posta.si.

Prodaja ni predmet obdavčitve z DDV. Davek na promet nepremičnin ni zajet v prodajno ceno. Davek na promet nepremičnin plača kupec.

Dokumenti in priloge

Potrdilo o namenski rabi (Potrdilo o zemljišču Blejska Dobrava.pdf, 312 kB)
Energetska izkaznica (En. izkaznica Blejska Dobrava.pdf, 387 kB)
GURS Podatki (GURS Blejska Dobrava.pdf, 289 kB)
ZK Izpisek (ZKI Blejska Dobrava_2176_1884-3.pdf, 94 kB)

Zemljevid blaga