Poslovni prostori Mala Nedelja, Mala Nedelja 21

Naslov
Velikost
177,20 m2
Letnik
1998
Izklicna cena
48.300,00 EUR

Prodamo poslovne prostore v Mali Nedelji, na naslovu Mala Nedelja 21, kjer je do nedavnega poslovala pošta 9243 Mala Nedelja. Prostori so prazni. Gre za poslovne prostore v pritličju in kleti poslovno stanovanjske stavbe z urejenim katastrskim vpisom. Stavba je etažno razdeljena. Prodajamo posamezni del št. 1 v stavbi št. 302 k.o. 252 Bučkovci (ID znak del stavbe 252-302-1), v izmeri 177,20 m2. Stavba stoji na parceli št. 97/2 k.o. 252 Bučkovci v izmeri 672 m2, ki je splošni skupni del stavbe v etažni lastnini. Parcela predstavja zemljišče pod stavbo, dovoz, parkirišče in dvorišče ob stavbi. Gre za stavbo zgrajeno leta 1998. Prostori obsegajo prostor za stranke, delovne površine in dva ločena delovna prostora s skupnim hodnikom in sanitarijami v skupni izmeri 108,20 m2 ter prostore v kletni etaži v izmeri 69,00 m2. Dostop je urejen preko dveh ločenih vhodov. Poslovni prostori so delno opremljeni s pohištveno opremo. Ogrevanje prostorov je centralno, na kurilno olje. Lastništvo poslovnih prostorov oz. etažnega dela št. 1 je urejeno in je v lasti Pošte Slovenije. Na poslovnih prostorih imajo predkupno pravico ostali etažni lastniki. Prodajna pogodba bo sklenjena pod razveznim pogojem uveljavljanja predkupnih pravic. Nepremičnina se prodaja po načelu videno kupljeno.

Poslovni prostori se nahajajo v območju površin podeželjskega naselja in so namenjeni poslovni in obrtni dejavnosti.

PODATKI O NEPREMIČNINI:
Izklicna cena: 48.300 EUR + pripadajoči davek
Energetski razred: D, 70 kWh/m2a
Šifra: 902092430000
Vrsta objekta: poslovni prostori
Regija: Pomurska
Kraj: Mala Nedelja
Leto izgradnje: 1998
Leto zadnje prenove: /
Velikost: 177,20 m2
Vrsta ogrevanja: centralno ogrevanje na kurilno olje
Zemljiška knjiga: urejeno stanje
ID znak: del stavbe 252-302-1

Ogledi nepremičnine so možni v navzočnosti predstavnika in sicer po dogovoru. Za oglede je potrebna predhodna najava na elektronski naslov franc.kerenc@posta.si.

Za sodelovanje vplačate varščino najkasneje do vključno 27.10.2020 do 12.00 ure, na transakcijski račun lastnika št. 04515-0001110867, odprt pri NKBM, v znesku 2.415,00 EUR. Nalog za plačilo varščine mora vsebovati namen plačila z naslednjimi elementi: ime dražitelja, zaporedno št. nepremičnine: 4. Dražitelj mora do vključno 27.10.2020 do 12.00 ure posredovati potrdilo o vplačilu varščine v skenirani verziji na elektronski naslov: vladimir.guzej@posta.si. Za dodatne informacije vam je na voljo g. Vladimir Guzej na elektronskem naslovu vladimir.guzej@posta.si.

Prodaja ni predmet obdavčitve z DDV. Davek na promet nepremičnin ni zajet v prodajno ceno. Davek na promet nepremičnin plača kupec.

Ponudba

Oddajte nezavezujočo ponudbo za nakup blaga

Dokumenti in priloge

Zk izpis (ZKI_Mala Nedelja_252_302_1.pdf, 99 kB)
GURS (GURS Mala Nedelja.pdf, 259 kB)
Energetska izkaznica (Ener. izkaznica Mala Nedelja.pdf, 372 kB)

Zemljevid blaga