Poslovni prostori Kojsko, Kojsko 60

Naslov
Velikost
69,50 m2
Letnik
1978
Izklicna cena
34.200,00 EUR

OPIS NEPREMIČNINE:

Poslovni prostori Kojsko, Kojsko 60

Prodamo poslovne prostore nekdanje pošte Kojsko, na naslovu Kojsko 60, kjer je do nedavnega poslovala pošta 5211 Kojsko. Prostori so prazni. Gre za poslovne prostore v pritličju in kleti poslovno stanovanjske stavbe (GURS k.o. 2290 Kojsko, stavba št. 554, del stavbe ni naveden). Stavba nima narejenega katastrskega vpisa in ni etažno razdeljena. Prodajamo poslovne prostore v izmeri 69,50 m2. Stavba stoji na parceli št. 538 k.o. 2290 Obrov, v izmeri 390 m2 in je v solasti Pošte Slovenije v idealnem deležu 1/3. Stavba je bila zgrajena leta 1975. Poslovni prostori obsegajo prostor za stranke in prostore za zaposlene. Prav tako jim pripada prostor v kleti z ločenim lastnim vhodom. Opremljeni so s pohištveno opremo. Ogrevanje prostorov je urejeno na električno energijo (električne peči). Stavba leži tik ob glavni cesti. Predmet prodaje sta tudi dovoz in dvorišče (v idealnem deležu), ki se nahajata neposredno ob stavbi in ležita na parceli št. 538 k.o. 2290 Kojsko. Prodaja se tudi parcela št. 532/2 k.o. 2290 Kojsko v izmeri 6 m2, ki je v lasti Pošte Slovenije (parcela za vhod v kletni prostor).

Lastništvo poslovnih prostorov in parcel je urejeno in je v lasti Pošte Slovenije. Na poslovnih prostorih in parceli v solasti ima predkupno pravico solastnik. Prodajna pogodba bo sklenjena pod razveznim pogojem uveljavljanja predkupne pravice. Nepremičnina se prodaja po načelu videno kupljeno.

Poslovni prostori se nahajajo v območju površin podeželjskega naselja, namenjeni so poslovni in obrtni dejavnosti, primerni pa so tudi za stanovanjsko rabo.

PODATKI O NEPREMIČNINI:

Izklicna cena: 34.200 EUR + pripadajoči davek
Energetski razred: F, 190 kWh/m2a (potrebna toplota za ogrevanje)
Šifra: 502052110000
Vrsta objekta: poslovni prostori
Regija: Goriška
Kraj: Kojsko
Leto izgradnje: 1978
Leto zadnje prenove: /
Velikost: 69,50 m2 poslovnih prostorov
Vrsta ogrevanja: na električno energijo
Zemljiška knjiga: urejeno stanje
ID znak: idealni del 1/3 parcele 2290 538, parcela 2290 532/2

Ogledi nepremičnine so možni v navzočnosti predstavnika in sicer po dogovoru. Za oglede je potrebna predhodna najava na elektronski naslov mihaela.gerksic@posta.si.

Za sodelovanje vplačate varščino najkasneje do vključno 11.12.2018 do 12.00 ure, na transakcijski račun lastnika št. 04515-0001110867, odprt pri NKBM, v znesku 1.710,00 EUR. Nalog za plačilo varščine mora vsebovati namen plačila z naslednjimi elementi: ime dražitelja, zaporedno št. nepremičnine: 2. Dražitelj mora do vključno 11.12.2018 do 12.00 ure posredovati potrdilo o vplačilu varščine v skenirani verziji na elektronski naslov: vladimir.zemljic@posta.si. Za dodatne informacije vam je na voljo ga. Mihaela Gerkšič na elektronskem naslovu mihaela.gerksic@posta.si.

Prodaja ni predmet obdavčitve z DDV. Davek na promet nepremičnin ni zajet v prodajno ceno. Davek na promet nepremičnin plača kupec.

Ponudba

Oddajte nezavezujočo ponudbo za nakup blaga

Dokumenti in priloge

Energetska Izkaznica (En. izkaznica Kojsko.pdf, 372 kB)
GURS Podatki (GURS Kojsko.pdf, 548 kB)
ZK Izpisek 1 (ZKI Kojsko_2290_538.pdf, 95 kB)
ZK Izpisek 2 (ZKI Kojsko_2290_532-2.pdf, 93 kB)
Potrdilo o namenski rabi zemljišča (Potrdilo o zemljišču Kojsko.png, 308 kB)

Zemljevid blaga