Poslovni prostori Vremski Britof, Vremski Britof 22

Naslov
Velikost
55,50 m2
Letnik
1978
Izklicna cena
26.900,00 EUR

OPIS NEPREMIČNINE:

Poslovni prostori Vremski Britof, Vremski Britof 22

Prodamo poslovne prostore pošte Vremski Britof, na naslovu Vremski Britof 22, kjer posluje pošta 6217 Vremski Britof. Prostori so zasedeni in se bodo sprostili v januarju 2019. Gre za poslovne prostore v pritličju poslovne stavbe (GURS k.o. 2449 Vremski Britof, stavba št. 72, manjši del dela stavbe št. 1). Stavba nima narejenega katastrskega vpisa in ni etažno razdeljena. Prodajamo poslovne prostore v izmeri 55,50 m2. Del stavbe, ki predstavlja poslovne prostore pošte, stoji na parceli št. 664/4 k.o. 2449 Vremski Britof, v izmeri 102 m2, ki je v lasti Pošte Slovenije. Parcela obsega tudi dvorišče pred stavbo. Stavba je bila zgrajena leta 1978. Poslovni prostori obsegajo prostor za stranke z vetrolovom, delovni prostor, tehnični prostor in sanitarije. Prostori so opremljeni s pohištveno opremo. Ogrevanje prostorov je urejeno na centralno ogrevanje.

Poslovni prostori se nahajajo neposredno ob glavni lokalni cesti. Lastništvo poslovnih prostorov in parcele je urejeno in je v lasti Pošte Slovenije. Na poslovnih prostorih lahko ima predkupno pravico občina Divača. Prodajna pogodba bo sklenjena pod razveznim pogojem uveljavljanja predkupne pravice. Nepremičnina se prodaja po načelu videno kupljeno.

Poslovni prostori se nahajajo v osrednjem območju centralnih dejavnosti in so namenjeni poslovni in obrtni dejavnosti.

PODATKI O NEPREMIČNINI:

Izklicna cena: 26.900 EUR + pripadajoči davek
Energetski razred: 89 kWh/m2a (dovedena energija)
Šifra: 602062170000
Vrsta objekta: poslovni prostori
Regija: Obalno-kraška
Kraj: Vremski Britof
Leto izgradnje: 1978
Leto zadnje prenove: 2005
Velikost: 55,50 m2
Vrsta ogrevanja: centralno ogrevanje
Zemljiška knjiga: urejeno stanje
ID znak: parcela 2449 664/4

Ogledi nepremičnine so možni v navzočnosti predstavnika in sicer po dogovoru. Za oglede je potrebna predhodna najava na elektronski naslov mihaela.gerksic@posta.si.

Za sodelovanje vplačate varščino najkasneje do vključno 11.12.2018 do 12.00 ure, na transakcijski račun lastnika št. 04515-0001110867, odprt pri NKBM, v znesku 1.345,00 EUR. Nalog za plačilo varščine mora vsebovati namen plačila z naslednjimi elementi: ime dražitelja, zaporedno št. nepremičnine: 3. Dražitelj mora do vključno 11.12.2018 do 12.00 ure posredovati potrdilo o vplačilu varščine v skenirani verziji na elektronski naslov: vladimir.zemljic@posta.si. Za dodatne informacije vam je na voljo ga. Mihaela Gerkšič na elektronskem naslovu mihaela.gerksic@posta.si.

Prodaja ni predmet obdavčitve z DDV. Davek na promet nepremičnin ni zajet v prodajno ceno. Davek na promet nepremičnin plača kupec.

Ponudba

Oddajte nezavezujočo ponudbo za nakup blaga

Dokumenti in priloge

Energetska Izkaznica (En. izkaznica Vremski Britof.pdf, 392 kB)
GURS Podatki (GURS Vremski Britof.pdf, 522 kB)
ZK Izpisek (ZKI Vremski Britif_2449_664-4.pdf, 93 kB)
Potrdilo o namenski rabi zemljišča (Potrdilo o zemljišču Vremski Britof.pdf, 292 kB)

Zemljevid blaga