Poslovni prostori Mačkovci, Mačkovci 49a

Naslov
Velikost
81,10 m2
Letnik
1980
Izklicna cena
25.700,00 EUR

OPIS NEPREMIČNINE:

Poslovni prostori Mačkovci, Mačkovci 49a

Prodamo poslovne prostore pošte Mačkovci, na naslovu Mačkovci 49a, kjer je do nedavnega poslovala pošta 9202 Mačkovci. Prostori so prazni. Gre za poslovne prostore v pritličju poslovne stavbe (GURS k.o. 41 Mačkovci, stavba št. 11, št. dela stavbe 2). Stavba nima narejenega katastrskega vpisa in ni etažno razdeljena. Prodajamo poslovne prostore v izmeri 81,10 m2. Stavba stoji na parceli št. 1148 k.o. 41 Mačkovci, v izmeri 1.315 m2, ki je v solasti Pošte Slovenije v idelanem deležu 33/100. Parcela obsega tudi dvorišče s parkirišči, dovoz do stavbe in travnato površino. Stavba je bila zgrajena leta 1980. Poslovni prostori obsegajo površine za zaposlene v izmeri 15,80 m2 in površine za stranke v izmeri 26,20 m2. Preostali prostori so stopnišče, hodnik, vetrolov, terasa in sanitarije, ki jih občasno souporablja solastnik stavbe. Prav tako Pošta Slovenije souporablja nekatere prostore v kleti stavbe, ki so v lasti solastnika stavbe. Prostori so brez pohištvene opreme. Ogrevanje prostorov je urejeno na centralno ogrevanje na kurilno olje.

Lastništvo poslovnih prostorov in parcele je urejeno in je v lasti Pošte Slovenije. Na poslovnih prostorih oz. parceli v solasti ima predkupno pravico solastnik. Prodajna pogodba bo sklenjena pod razveznim pogojem uveljavljanja predkupne pravice. Nepremičnina se prodaja po načelu videno kupljeno.

Poslovni prostori se nahajajo v območju površin podeželjskega naselja in so namenjeni poslovni in obrtni dejavnosti.

PODATKI O NEPREMIČNINI:
Izklicna cena: 25.700 EUR + pripadajoči davek
Energetski razred: 128 kWh/m2a (dovedena energija)
Šifra: 902092020000
Vrsta objekta: poslovni prostori
Regija: Pomurska
Kraj: Mačkovci
Leto izgradnje: 1980
Leto zadnje prenove: 2005
Velikost: 81,10 m2
Vrsta ogrevanja: centralno ogrevanje na kurilno olje
Zemljiška knjiga: urejeno stanje
ID znak: idealni del 33/100 parcele 41 1148

Ogledi nepremičnine so možni v navzočnosti predstavnika in sicer po dogovoru. Za oglede je potrebna predhodna najava na elektronski naslov franc.kerenc@posta.si.

Za sodelovanje vplačate varščino najkasneje do vključno 11.12.2018 do 12.00 ure, na transakcijski račun lastnika št. 04515-0001110867, odprt pri NKBM, v znesku 1.285,00 EUR. Nalog za plačilo varščine mora vsebovati namen plačila z naslednjimi elementi: ime dražitelja, zaporedno št. nepremičnine: 5. Dražitelj mora do vključno 11.12.2018 do 12.00 ure posredovati potrdilo o vplačilu varščine v skenirani verziji na elektronski naslov: vladimir.zemljic@posta.si. Za dodatne informacije vam je na voljo g. Franc Kerenc na elektronskem naslovu franc.kerenc@posta.si.

Prodaja ni predmet obdavčitve z DDV. Davek na promet nepremičnin ni zajet v prodajno ceno. Davek na promet nepremičnin plača kupec.

Ponudba

Oddajte nezavezujočo ponudbo za nakup blaga

Dokumenti in priloge

Energetska izkaznica (En. izkaznica Mačkovci.pdf, 391 kB)
GURS Podatki (GURS Mačkovci.pdf, 524 kB)
ZK Izpisek (ZKI Mačkovci_41_1148.pdf, 96 kB)
Potrdilo o namenski rabi zemljišča (Potrdilo o zemljišču Mačkovci.pdf, 148 kB)

Zemljevid blaga