Poslovni prostori Pragersko, Kolodvorska ulica 10

Naslov
Velikost
121,80 m2
Letnik
1960
Izklicna cena
51.900,00 EUR

1. OPIS PROSTOROV:

Poslovni prostori Pragersko, Kolodvorska ulica 10

Prodamo poslovne prostore nekdanje pošte Pragersko, na naslovu Kolodvorska ulica 10, kjer je do nedavnega poslovala pošta 2331 Pragersko. Prostori so prazni. Gre za prostore v pritličju poslovne stavbe (GURS k.o. 748 Spodnja Polskava, stavba št. 76, št. dela stavbe 1). Stavba nima narejenega katastrskega vpisa in ni etažno razdeljena. Prodajamo poslovne prostore v izmeri 121,80 m2. Stavba stoji na parceli št. 1471/40 k.o. 748 Spodnja Polskava, v izmeri 200 m2, ki je v solasti Pošte Slovenije v idealnem deležu 77/100. Stavba je bila zgrajena leta 1960, leta 1993 je bila obnovljena fasada in streha, leta 2008 pa je bila zamenjana strešna kritina in kleparski elementi. Poslovni prostori obsegajo površine za zaposlene v izmeri 82,00 m2, površine za stranke v izmeri 27,80 m2 in pomožne prostore v izmeri 12,00 m2. Prostori so delno opremljeni s pohištveno opremo. Ogrevanje prostorov je centralno daljinsko. Stavba leži tik ob asfaltirani cesti, opremljeni z javno razsvetljavo. Parkiranje vozil je možno poleg stavbe kakor tudi v neposredni bližini na asfaltiranem javnem parkirišču. Lastništvo poslovnih prostorov in parcele je urejeno in je v lasti Pošte Slovenije. Na poslovnih prostorih in parcelah v solasti ima predkupno pravico solastnik in Občina Slovenska Bistrica. Prodajna pogodba bo sklenjena pod razveznim pogojem uveljavljanja predkupne pravice.

Nepremičnina se prodaja po načelu videno kupljeno.

Poslovni prostori se nahajajo v območju pozidanih zemljišč in so namenjeni poslovni in obrtni dejavnosti.

2. PODATKI O NEPREMIČNINI:
Izklicna cena: 51.900 EUR + pripadajoči davek
Energetski razred: 110 kWh/m2a (dovedena energija)
Šifra: 202023310000
Vrsta objekta: poslovni objekt
Regija: Podravska
Kraj: Pragersko
Leto izgradnje: 1960
Leto zadnje prenove: 1993, 2008
Velikost: 121,80 m2 poslovnih prostorov
Vrsta ogrevanja: daljinsko centralno ogrevanje
Zemljiška knjiga: urejeno
ID znak: idealni del 77/100 parcele 748 1471/40

Ogledi nepremičnine so možni v navzočnosti predstavnika in sicer po dogovoru. Za oglede je potrebna predhodna najava na elektronski naslov franc.kerenc@posta.si.

Za sodelovanje vplačate varščino najkasneje do vključno 25.9.2018 do 12.00 ure, na transakcijski račun lastnika št. 04515-0001110867, odprt pri NKBM, v znesku 2.595,00 EUR. Nalog za plačilo varščine mora vsebovati namen plačila z naslednjimi elementi: ime dražitelja, zaporedno št. nepremičnine: 13. Dražitelj mora do vključno 25.9.2018 do 12.00 ure posredovati potrdilo o vplačilu varščine v skenirani verziji na elektronski naslov: vladimir.zemljic@posta.si. Za dodatne informacije vam je na voljo g. Franc Kerenc na elektronskem naslovu franc.kerenc@posta.si.

Prodaja ni predmet obdavčitve z DDV. Davek na promet nepremičnin ni zajet v prodajno ceno. Davek na promet nepremičnin plača kupec.

Dokumenti in priloge

Energetska izkaznica (En. izkaznica Pragersko.pdf, 241 kB)
GURS Podatki (Pragersko.pdf, 256 kB)
Potrdilo o namenski rabi zemljišča (Potrdilo o zemljišču Pragersko.pdf, 518 kB)
ZK Izpisek (ZKI Pragersko.pdf, 96 kB)

Zemljevid blaga