Zemljišče Izola, Morova ulica 25e

Naslov
Velikost
22,00 m2
Izklicna cena
6.000,00 EUR

1. OPIS NEPREMIČNINE:

Zemljišče Izola, Morova ulica 25e

Prodamo zemljišče v Izoli. Nahaja se v sklopu posesti pošte 6311 Izola, na naslovu Morova ulica 25e, pred poslovnimi prostori pošte. Zemljišče je oddano v najem. Gre za pozidano zemljišče, ki je v naravi tlakovano dvorišče (ID parcela 2626 2257/44). Zemljišče predstavlja manjši obrobni del na skrajnem JV vogalu parcele št. 2257/44 k.o. 2626 Izola, ki še ni odmerjeno. Prodamo del parcele v izmeri 22,00 m2. Gre za ozek pas zemljišča velikosti cca. 2,75 m x 8 m (glej priloženo skico zemljišča). Odmera parcele je strošek kupca. Vpis lastninske pravice se bo izvedel po odmeri parcele. V kolikor parcelacija ne bo mogoča, bo predmet prodaje idealni delež parcele št. 2257/44 k.o. 2626 Izola, delež pa se bo določil glede na površine. Lastništvo parcele je urejeno in je v lasti Pošte Slovenije.

Predkupno pravico na nepremičnini ima najemnik. Prav tako se nepremičnina nahaja v zavarovanem območju, skladno z zakonom o varstvu kulturne dediščine. Prodajna pogodba bo sklenjena pod razveznim pogojem uveljavljanja predkupnih pravic. Nepremičnina se prodaja po načelu videno kupljeno.

Parcela je oddana v najem. Obveznosti po najemni pogodbi se bodo s prodajo prenesle na novega kupca. Mogoč je vpogled v najemno pogodbo. Pred vpogledom je potreben dogovor o nerazkrivanju podatkov.

Zemljišče se nahaja v območju pozidanih zemljišč in je namenjeno površinam za turizem.

2. PODATKI O NEPREMIČNINI:
Izklicna cena: 6.000 EUR + pripadajoči davek
Energetski razred: /
Šifra: 602063110000
Vrsta objekta: zemljišče
Regija: Obalno-kraška
Kraj: Izola
Leto izgradnje: /
Leto zadnje prenove: /
Velikost: 22,00 m2 zemljišča
Vrsta ogrevanja: /
Zemljiška knjiga: urejeno stanje
ID znak: del parcele 2626 2257/44

Ogledi nepremičnine so možni v navzočnosti predstavnika in sicer po dogovoru. Za oglede je potrebna predhodna najava na elektronski naslov miran.palcic@posta.si.

Za sodelovanje vplačate varščino najkasneje do vključno 25.9.2018 do 12.00 ure, na transakcijski račun lastnika št. 04515-0001110867, odprt pri NKBM, v znesku 300,00 EUR. Nalog za plačilo varščine mora vsebovati namen plačila z naslednjimi elementi: ime dražitelja, zaporedno št. nepremičnine: 7. Dražitelj mora do vključno 25.9.2018 do 12.00 ure posredovati potrdilo o vplačilu varščine v skenirani verziji na elektronski naslov: vladimir.zemljic@posta.si. Za dodatne informacije vam je na voljo g. Miran Palčič na elektronskem naslovu miran.palcic@posta.si.

Prodaja ni predmet obdavčitve z DDV. Davek na promet nepremičnin ni zajet v prodajno ceno. Davek na promet nepremičnin plača kupec.

Dokumenti in priloge

GURS Podatki (Izola parcela.pdf, 259 kB)
Potrdilo o namenski rabi zemljišča (Potrdilo o zemljišču Izola.pdf, 148 kB)
ZK Izpisek (ZKI Izola parcela.pdf, 93 kB)
Skica zemljišča (Zemljišče Izola, skica.pdf, 130 kB)

Zemljevid blaga