Stanovanje na Vrunčevi 1, Slovenj Gradec

Naslov
Velikost
70,90 m2
Letnik
1959
Izklicna cena
62.500,00 EUR

Predmet prodaje je tri sobno stanovanje (ID znak: del stavbe 850-957-1) v pritličju stanovanjskega bloka na naslovu Vrunčeva ulica 1 v Slovenj Gradcu. Večstanovanjska stavba se nahaja v katastrski občini Slovenj Gradec, s številko stavbe 957, številka dela stavbe pa je 1. Neto tlorisna površina stanovanja znaša 70,9 m2, uporabna površina pa 62,9 m2. Stanovanje ima balkon ter kletno shrambo. Objekt je bil zgrajen leta 1959 in ima na novo obnovljeno fasado. Notranjost stanovanja je potrebna celovite obnove. Nepremičnina se kupuje po načelu »videno-kupljeno«.
Prodaja ni predmet obdavčitve z DDV. Davek na promet nepremičnin ni zajet v prodajno ceno. Davek na promet nepremičnin plača kupec.

Ogledi:
Ogledi so možni v navzočnosti predstavnika dne, 6.7.2018. Za oglede je potrebna predhodna najava na elektronski naslov tomaz.ojo@prorem.si ali po telefonu 01/ 586 29 06 in 051 693 233.

Vplačilo varščin:
Za sodelovanje vplačate varščino najkasneje do vključno 11.7.2018 do 8. ure, na transakcijski račun lastnika NLB d.d. št.: SI56 0290 0000 0200 020 s sklicem 05 3916804-293 v znesku 6.000,00 EUR. Nalog za plačilo varščine mora vsebovati namen plačila z naslednjimi elementi: ime dražitelja, zaporedno št. nepremičnine: 1.

Dražitelj mora do vključno 11.7.2018 do 12:00 ure posredovati potrdilo o vplačilu varščine v skenirani verziji na elektronski naslov tomaz.ojo@prorem.si.

Dodatne informacije:
Za dodatne informacije vam je na voljo g. Tomaž Ojo na elektronskem naslovu tomaz.ojo@prorem.si, oziroma na telefonski številki 01 586 29 06 ali 051 693 233.

Dokumenti in priloge

GURS (GURS podatki.pdf, 1194 kB)
EI (EI.pdf, 1502 kB)
Tloris (Tloris.pdf, 73 kB)
ZK izpis (03-001_IDZNAK_850_957_1.pdf, 100 kB)

Zemljevid blaga