Poslovni prostor - trgovina, 629m2

Naslov
Velikost
629,08 m2
Letnik
1978
Izklicna cena
175.000,00 EUR

Poslovni prostori v velikosti 629,08 m2 se nahajajo V Mariboru, na odlični lokaciji pod Pohorjem, na križišču Kardeljeve ceste in ceste Proletarskih brigad.

Prostori so funkcionalno razdeljeni na tri etaže: pritlično etažo v velikosti 144 m2, medetažo v velikosti 170,26 m2 in klet v velikosti 314,82 m2.

Pritlični prostor, v katerem se trenutno nahaja trgovina z oblačili, gleda z vhodom in veliko izložbo na ploščad proti Kardeljevi cesti. Na sprednji strani pritličnega prostora so urejeni parkirni prostori.

V medetaži, ki je za cca. 70 cm dvignjena glede na pritlične prostore, se nahajajo štirje ločeni prostori različnih velikosti (16,24 m2, 43,29 m2, 54,75 m2 in 55,98 m2) ter čajna kuhinja (ki trenutno ni opremljena) in dva urejena sanitarna prostora (kopalnica s straniščem in tuš kabino, in še eno ločeno stranišče).

Prostori so primerni za trgovsko dejavnost, delo s strankami (optika, zavarovalnica, banka, fizioterapija, manjši kompleks privatnih ambulant), manjšo kavarno, pisarniško dejavnost, prostori v medetaži pa tudi za servisno dejavnost. Vsi štirje prostori v medetaži so primerni tudi za bivanje.

Kletni prostori imajo tudi samostojen lastni vhod skozi podzemno garažo in so primerni npr. za skladišče ali servisno delavnico. V del kletnih prostorov je možen dostop z dostavnim vozilom.

Vse etaže so med seboj povezane s stopniščem in s tovornim dvigalom.

Prostori so bili v celoti obnovljeni leta 2007 (elektro, vodovodne, kanalizacijske in telekomunikacijske inštalacije). Ogrevanje je centralno (toplarna, vpihovanje toplega zraka). Vsi prostori razen kletnih so klimatizirani in imajo samostojno regulacijo klimatizacije / ogrevanja. Prezračevanje prostorov je z rekuperatorjem, izložba v pritličju je zastekljena s termopan steklom. V prostorih je urejen širokopasovni podatkovni dostop.

Za prostore je izdelana energetska izkaznica št. 2015-72-105-24470, ki uvršča zgradbo v energijski razred D.
V isti stavbi se nahajajo še poslovalnica banke Delavska Hranilnica in prodajalna Drogerie Markt, v neposredni bližini so še poslovalnice drugih bank, gostinski lokali, Mercator Center Tabor II, zdravstveni dom, vrtec in postajališče mestnega prometa.
Nepremičnina je zastavljena za namen zavarovanja bančnega posojila vendar se banka upnica strinja s prodajo nepremičnine, s čemer v zvezi bo sklenjena tristranska pogodba (prodajalec, kupec, banka hipotekarna upnica). V skladu s pogodbo bo del kupnine nakazan banki, del pa prodajalcu, banka bo po prejemu svojega dela kupnine izstavila notarsko overovljeno izbrisno pobotnico.

Ista banka je tudi lastnica idealnega 122/625 solastniškega deleža, ki v naravi predstavlja bančno podružnico, fizično ločeno od poslovnih prostorov, ki so predmet kupoprodaje. Banka je kot solastnica imetnica predkupne pravice, vendar za uveljavljanje te ni zainteresirana. V kupoprodajni pogodbi, katere sopodpisnica bo, bo podala tudi izjavo, da se uveljavljanju predkupne pravice odpoveduje.

Del nepremičnine je trenutno oddan v najem za izvajanje trgovske dejavnosti. Z najemno pogodbo, sklenjeno v obliki neposredno izvršljivega notarskega zapisa, je dogovorjena možnost predčasne prekinitve najemnega razmerja, ne glede na določbe Zakona o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih, s trimesečnim odpovednim rokom. Najemno razmerje je sklenjeno za čas enega leta z vsakokratnim potekom najema 28.02. in letnim podaljšanjem. Pogodbeno je v primeru prodaje nepremičnine dogovorjena avtomatična prekinitev najemnega razmerja na podlagi pisnega obvestila s strani najemodajalca, ob upoštevanju trimesečnega odpovednega roka. Vpogled v najemno pogodbo bo omogočen ob ogledu nepremičnine.

Etažna lastnina je za nepremičnino, ki je predmet kupoprodaje, v celoti nesporna / usklajena. Za dokončen vpis pa je potrebna ureditev še nekaterih odprtih vprašanj imetnikov drugih nepremičnin (nanašajo se na skupne prostore v lasti imetnikov stanovanj v bloku, v katerem se nepremičnina nahaja), ki pa se na noben način ne nanašajo na poslovne prostore, ki so predmet kupoprodaje. Zainteresiranim kupcem bo na zahtevo izdano pooblastilo za vpogled v spis v zvezi z urejanjem etažne lastnine.
Nepremičnina se kupuje po načelu »videno-kupljeno«.
Vrednost nepremičnine po GURS je 375.215 EUR.

Predmet prodaje: idealni solastniški delež 503/625 nepremičnine ID znak: posamezni del stavbe 678-2553- 591, ki v naravi predstavlja fizično ločene poslovne prostore v pritličju, medetaži in kleti, kot opisano zgoraj.

Prodaja je predmet obdavčitve z davkom na promet nepremičnin. Davek na promet nepremičnin ni zajet v prodajno ceno. Davek na promet nepremični plača kupec.

V primeru izpolnitve pogojev v skladu z ZDDV in tovrstne želje kupca, je možen dogovor, da se kupoprodaja obdavči z DDV namesto z DPN. V izklicno / prodajno ceno nepremičnine DDV ni vključen.

Zainteresiranim kupcem je na dražbenem portalu na vpogled na razpolago naslednja dokumentacija:
- ZK izpisek
- tloris pritličja in medetaže
- tloris kleti
- energetska izkaznica
- fotografije prostorov

Dodatne informacije bodo posredovane ob ogledu. Kontakt za oglede je gospod Anton Horvat e-pošta: anton@pohistvo-horvat.si, telefon (041) 747-476. Vabljeni!

Ponudba

Oddajte nezavezujočo ponudbo za nakup blaga

Dokumenti in priloge

ZK izpisek (20170911_ZKIzpisek.pdf, 108 kB)
Energetska izkaznica (20171123_Energetska izkaznica.pdf, 2683 kB)
Tloris pritličje-medetaža (20171123_Tloris_PritlicjeMedetaza.pdf, 48 kB)
Tloris Klet 1 (20171123_Tloris_Klet1.pdf, 426 kB)

Zemljevid blaga