Poslovni prostori v Ilirski Bistrici, 266 m2

Naslov
Velikost
266,15 m2
Letnik
1986
Izklicna cena
40.000,00 EUR

PODATKI O NEPREMIČNINI:
Izklicna cena: 40.000,00 EUR + 2% DPN
Energetski razred:
- del stavbe 10 : 52 kWh/m2a (dovedena električna energija)
- del stavbe 9 : 96 kWh/m2a (dovedena električna energija)

Vrsta objekta: poslovni prostori /nestanovanjska
Regija: Primorska
Kraj: Ilirska Bistrica
Leto izgradnje: 1986
Leto zadnje prenove: /
Velikost: 266,15 m2
Vrsta ogrevanja: centralno ogrevanje
Zemljiška knjiga: urejeno stanje
ID znak: del stavbe 2524-966-9 in del stavbe 2524-966-10

Prodamo poslovne prostore v Ilirski BIstrici. Prostori se nahajajo 3. nadstropju poslovnega objekta, zgrajenega leta 1986. Poslovni prostori zajemajo skupne površine 266,15 m2. Predmet prodaje sta: posamezni del stavbe ID znak: del stavbe 2524-966-10, 2524 Trnovo, stavba 966, del stavbe 10 (ID 5442249) v izmeri 34,40 m2 in posamezni del stavbe ID znak: del stavbe 2524-966-9, 2524 Trnovo, stavba 966, del stavbe 9 (ID 5442248) v izmeri 233,75 m2. Prostori so urejeni in opremljeni. Poslovni objekt se nahaja na naslovu Vojkov drevored 14, 6250 Ilirska Bistrica, v neposredni bližini centra Ilirske Bistrice. Pisarne so zaključena celota in so trenutno nezasedene. Imajo lasten vhod ter lastne sanitarije. Opremljene so z ogrevalnimi napravami ter imajo instalirane klimatske naprave. Možen je takojšen prevzem pisarn ter vselitev. Zagotovljeno je tudi parkiranje pred stavbo. Skupna vrednost poslovnih prostorov po GURS-u znaša 116.200,00 EUR, tržna vrednost po cenitvenem poročilu iz leta 2012 pa znaša 241.480,00 EUR. Nepremičnine se prodajajo po načelu videno kupljeno.

Na nepremičninah je vpisana hipoteka (ID omejitve 18139211) v korist upnika. Prodajna cena se v celoti nakazuje na transakcijski račun upnika. Upnik bo sočasno s prejemom plačila prodajne cene kupcu podal notarsko overjeno izbrisno pobotnico za izbris navedene hipoteke, tako, da bodo nepremičnine ob prenosu na kupca proste vseh bremen.

Prodaja nepremičnin ni predmet obdavčitve z DDV. Davek na promet nepremičnin v višini 2% ni zajet v prodajno ceno. Davek na promet nepremičnin plača kupec.

KONTAKT: TEL: 05 93 75 118; email: saso@apl-agencija.si

Ponudba

Oddajte nezavezujočo ponudbo za nakup blaga

Dokumenti in priloge

ZK izpis 1 (IZPIS 1.pdf, 100 kB)
ZK izpis 2 (IZPIS 2.pdf, 100 kB)
Energetska izkaznica 1 (energetska izkaznica za del stavbe 9.pdf, 2739 kB)
Energetska izkaznica 2 (energetska izkaznica za del 10.pdf, 2715 kB)

Zemljevid blaga