Industrijska hala 5.432m2 v industrijski coni Šmartno pri Litiji

Naslov
Velikost
5432,00 m2
Letnik
1960
Izklicna cena
679.000,00 EUR

Industrijska hala v Industrijski coni Šmartno pri Litiji na parceli 102/84 v izmeri 5.432m2 v dveh etažah z 7m višine v pritličju in 3 m višine v 1.nadstropju in možnostjo uvoza z kamioni.

Prostori so zgrajeni okoli leta 1960 in so potrebni obnove.

Objektu pripada tudi 2390 m2 zunanjih površin na parc. št. 102/4 in 102/48 obe k.o. Šmartno z možnostjo dokupa sosednjih površin do 5.500m2.


Predmet prodaje (zemljiško knjižne oznake):

Hala:

Idealni solastni del v višini 1689/2000 od celote na parcelah 102/83 in 102/84 k.o. 1847 Šmartno.

Med prodajalcem in trenutnim solastnikom, ki je gospodarska družba (danes v stečaju), je bil dosežen sicer ustni dogovor, da solastni del prodajalca predstavlja celotni del stavbe na parceli 102/84 k.o. Šmartno, solatni del solastnika pa celotni del stavbe na parceli 102/83, k.o. Šmartno. To okvirno izhaja tudi iz pogodbe o nakupu solastnega deleža s strani trenutnega solastnika obeh parcel. V ta namen je bila tudi izvedena parcelica na te dve parceli. Ker je nad trenutnim solastnikom uveden stečajni postopek, do realizacije dogovora v zemljiški knjigi še ni prišlo. Zato je predmet prodaje idealni solastni delež na obeh parcelah. Dokončna ureditev pa bo prepuščena kupcu.


Zemljišče:

Parcela št. 102/4, k.o. Šmartno do celote

Idealni solastniški delež parcele št. 102/48, k.o. Šmartno do 999/1000 od celote


Dovozna pot:

Idealni solastni del v višini 0,725/1000 na parc. št. 102/13 in 102/20, obe k.o. Šmartno


Predkupna pravica in ostali pogoji:

Solastnike nepremičnin parc. št. 102/83, 102/84, 102/48, 102/13 in 102/20, k.o. Šmartno se bo obravnavalo kot predkupne upravičence. Prodajna pogodba bo zato sklenjena pod odložnim pogojem ne uveljavljanja zakonite predkupne pravice predkupnih upravičencev.

Vse zgoraj opredeljene nepremičnine se prodajajo kot celota. Po znanju prodajalca za objekt ni izdanega uporabnega dovoljenja. Prodajalec ne daje nobenih jamstev glede skladnosti objekta z predpisi o gradnji.

V izklicno ceno nepremičnin ni vključen DDV. Posel bo predmet obdavčitve z DDV, kupec mora izpolnjevati pogoje po 45. členu ZDDV-1.

Ogledi so mogoči po predhodnem dogovoru.

Kontakt: IOC Šmartno d.o.o. 041 647-110

Ponudba

Oddajte nezavezujočo ponudbo za nakup blaga

Zemljevid blaga