Industrijska hala 2.263 m2 v Industrijski coni Šmartno pri Litiji

Naslov
Velikost
2263,00 m2
Letnik
1980
Izklicna cena
579.000,00 EUR

Industrijska hala v Industrijski coni Šmartno pri Litiji. Prostori so pritlični in v enem kosu, z odličnim dostopom iz nove zgrajene obvoznice in so zgrajeni po letu 1980, vendar potrebni obnove. Obstaja možnost uvoza s kamioni. Na objektu je vzpostavljena etažna lastnina, vendar v naravi spodaj opredeljeni deli stavbe predstavljajo enotno industrijsko halo, ki je del stavbe št. 1040 k.o. Šmartno skupne površine 2.263 m2 poslovnih prostorov, višina 6m, ter pripadajočega zemljišča v izmeri 971 m2 s pripadajočim deležem na dovozni cesti.

Predmet prodaje so vse opredeljene nepremičnine kot celota.

Zemljiško knjižne oznake; ID znak:
- del stavbe 1847-1040-19,
- del stavbe 1847-1040-20,
- del stavbe 1847-1040-21,
- del stavbe 1847-1040-22,
- del stavbe 1847-1040-23,
- del stavbe 1847-1040-55,
- del stavbe 1847-1040-56,
- del stavbe 1847-1040-57,
- del stavbe 1847-1040-58,
- del stavbe 1847-1040-59,
- del stavbe 1847-1040-60,
- del stavbe 1847-1040-61,
- del stavbe 1847-1040-62,
- parcela 1847 102/35,
- parcela 1847 102/36,
- parcela 1847 102/37,
- parcela 1847 102/37,

Predmet prodaje je tudi idealni solastni del v višini 63,41/1000 na parcelah 102/20 in 102/13, obe k.o. Šmartno, ki v naravi predstavljajta dovozno pot.

*Možnost dodatnega nakupa sosednjega zemljišča v izmeri 5.598m2.

Predkupna pravica in ostali pogoji:
Solastnike parcel 102/20 in 102/13, k.o. Šmartno se bo obravnavalo kot predkupne opravičence, zato bo prodajna pogodba sklenjena pod odložnim pogojem ne uveljavljanja zakonite predkupne pravice predkupnih upravičencev.

Za nepremičnino, ki je predmet prodaje, ni izdanega uporabnega dovoljenja, gradbeno dovoljenje je bilo izdano na prejšnjega lastnika Industrijo usnja Vrhnika.

Nepremičnina se kupuje po načelu videno – kupljeno. Odgovornost prodajalca za stvarne napake je izključena.

V izklicno ceno nepremičnin ni vključen DDV. Posel bo predmet obdavčitve z DDV, kupec mora izpolnjevati pogoje po 45. členu ZDDV-1.

Ogledi so mogoči po predhodnem dogovoru.

Kontakt: IOC Šmartno d.o.o. 041 647-110

Ponudba

Oddajte nezavezujočo ponudbo za nakup blaga

Zemljevid blaga