Poslovni prostori Zgornji Leskovec

Naslov
Velikost
80,20 m2
Letnik
2008
Izklicna cena
43.800,00 EUR

Poslovni prostori Zgornji Leskovec, Zgornji Leskovec 10c

Prodamo poslovne prostore v središču naselja Zgornji Leskovec, locirane v pritličju poslovnega dela poslovno-stanovanjske zgradbe (ID znak del stavbe 487-142-8). Poslovni prostori zajemajo neto površine za zaposlene – pisarne (50 m2), površine za stranke (15 m2), ostale prostore (15,2 m2) in predstavljajo del objekta (solastništvo), ki je etažno razdeljen (stanovanjsko poslovna stavba, Pošta Slovenije d.o.o. etažni lastnik). Objektu pripada v tem deležu tudi zemljišče, v skupni izmeri 864 m2. Dostop je urejen preko dveh ločenih vhodov, posledično je možno poslovni prostor razdeliti v dva samostojna ločena dela. Prostori so delno opremljeni s pisarniškim pohištvom.

Objekt se nahaja v bližini trgovskega objekta in šolskega poslopja, do ostalih dejavnosti ter javnih ustanov je 250-400 m, do občinskega centra Videm pri Ptuju je 5,0 km, do UE in mesta Ptuj pa 14 km. Neposredni dostop z vozili do objekta in dvorišča je omogočen preko javne ceste.

Nepremičnina se prodaja po načelu videno kupljeno.

PODATKI O NEPREMIČNINI:
Izklicna cena: 43.800 EUR + pripadajoči davek
Energetski razred: 74 kWh/m2a (dovedena energija)
Šifra: 202022850000
Vrsta objekta: stanovanjsko-poslovni objekt
Regija: Podravska
Kraj: Zgornji Leskovec
Leto izgradnje: 2008
Leto zadnje prenove: /
Velikost: 80,20 m2
Vrsta ogrevanja: etažno centralno ogrevanje – UNP plin
Zemljiška knjiga: urejeno stanje
ID znak: del stavbe 487-142-8

Pridobivanje potrdila o namenski rabi in ugotavljanje morebitne predkupne pravice občine je še v teku.

Prodaja ni predmet obdavčitve z DDV. Davek na promet nepremičnin ni zajet v prodajno ceno. Davek na promet nepremičnin plača kupec.

OGLED:
Ogledi nepremičnine so možni v navzočnosti predstavnika in sicer po dogovoru. Za oglede je potrebna predhodna najava na elektronski naslov franc.kerenc@posta.si.

Za sodelovanje vplačate varščino najkasneje do vključno 19.6.2017 do 8.00 ure, na transakcijski račun lastnika št. 04515-0001110867, odprt pri NKBM, v znesku 2.190,00 EUR. Nalog za plačilo varščine mora vsebovati namen plačila z naslednjimi elementi: ime dražitelja, zaporedno št. nepremičnine: 49.

Dražitelj mora do vključno 19.6.2017 do 8. ure posredovati potrdilo o vplačilu varščine v skenirani verziji na elektronski naslov: vladimir.zemljic@posta.si. Za dodatne informacije vam je na voljo g. Franc Kerenc na elektronskem naslovu franc.kerenc@posta.si.

Ponudba

Oddajte nezavezujočo ponudbo za nakup blaga

Dokumenti in priloge

Energetska izkaznica (36242-Zg. Leskovec 10C, Zg. Leskovec.pdf, 246 kB)
GURS podatki (Zgornji Leskovec.pdf, 166 kB)
ZK izpis (03-001_IDZNAK_487_142_8.pdf, 99 kB)

Zemljevid blaga