Poslovni prostori Ljubljana - WTC

Naslov
Velikost
229,80 m2
Letnik
1993
Izklicna cena
251.900,00 EUR

Poslovni prostori Ljubljana - WTC, Dunajska cesta 158

Prodamo poslovne prostore v kletni etaži (3. etaža) poslovno - trgovskega centra WTC Ljubljana, zgrajenega leta 1993 (ID znak del stavbe 1735-1709-32). Pošta je lastnik prostorov v izmeri 229,80 m2, ki v naravi zajemajo površine za zaposlene v izmeri 125,20 m2, površine za stranke v izmer 79,10 m2 in mall (zunanje prodajne površine) v izmer 25,50 m2. Dostop do poslovnih prostorov je možen iz dvoriščnega kareja preko premičnih – tekočih stopnic ter preko vhodnega komunikacijskega predprostora. Na objektu je vzpostavljena etažna lastnina. Prostori so urejeni in opremljeni s pohištvom. Objekt se nahaja v območju urejanja CU (centralne dejavnosti), ki dopušča naslednje namembnosti objektov: trgovska, oskrbna, storitvena, upravna, socialna, vzgojno izobraževalna, kulturna in verska, zato je dopustna tudi sprememba namembnosti.

Nepremičnina se prodaja po načelu videno kupljeno.

PODATKI O NEPREMIČNINI:
Izklicna cena: 251.900 EUR + pripadajoči davek
Energetski razred: E 133kWh/m2a
Šifra: 102011210000
Vrsta objekta: poslovni prostori
Regija: Osrednjeslovenska
Kraj: Ljubljana
Leto izgradnje: 1993
Leto zadnje prenove: -
Velikost: 229,80 m2
Vrsta ogrevanja: centralno ogrevanje (toplovod)
Zemljiška knjiga: urejeno stanje
ID znak: del stavbe 1735-1709-32

Pridobivanje potrdila o namenski rabi in ugotavljanje morebitne predkupne pravice občine je še v teku.

Prodaja ni predmet obdavčitve z DDV. Davek na promet nepremičnin ni zajet v prodajno ceno. Davek na promet nepremičnin plača kupec.

OGLED:
Ogledi nepremičnine so možni v navzočnosti predstavnika in sicer po dogovoru. Za oglede je potrebna predhodna najava na elektronski naslov mitja.kobal@posta.si.

Za sodelovanje vplačate varščino najkasneje do vključno 19.6.2017 do 8.00 ure, na transakcijski račun lastnika št. 04515-0001110867, odprt pri NKBM, v znesku 12.595,00 EUR. Nalog za plačilo varščine mora vsebovati namen plačila z naslednjimi elementi: ime dražitelja, zaporedno št. nepremičnine: 32.

Dražitelj mora do vključno 19.6.2017 do 8. ure posredovati potrdilo o vplačilu varščine v skenirani verziji na elektronski naslov: vladimir.zemljic@posta.si. Za dodatne informacije vam je na voljo g. Mitja Kobal na elektronskem naslovu mitja.kobal@posta.si.

Ponudba

Oddajte nezavezujočo ponudbo za nakup blaga

Dokumenti in priloge

Energetska izkaznica (EI_M_2015_121_20_16601_Izkaznica 1121 LJUBLJANA.pdf, 388 kB)
GURS podatki (Ljubljana WTC.pdf, 173 kB)
ZK izpis (03-001_IDZNAK_1735_1709_32.pdf, 99 kB)

Zemljevid blaga