Poslovni prostori Ljubljana - Rimska

Naslov
Velikost
82,60 m2
Letnik
1969
Izklicna cena
154.000,00 EUR

Poslovni prostori Ljubljana - Rimska, Rimska cesta 12

Prodamo poslovne prostore v centru Ljubljane, ki se nahajajo v pritličju blokov Ferantov vrt, zgrajenih leta 1969. Stavbni sklop stoji na območju nekdanjega emonskega foruma.

Pošta Slovenije je lastnik poslovnih prostorov v pritličju (ID znak del stavbe 1721-245-20) v izmeri 82,60 m2 in solastnik na skupnih delih in napravah. Poslovni prostori zajemajo površine za zaposlene (51,60 m2) in površine za stranke (31,00 m2). Predstavljajo del objekta, ki je etažno in lastniško urejen. Prostori so urejeni in opremljeni s pohištvom. Objekt se nahaja v območju urejanja CU (centralne dejavnosti), ki dopušča naslednje namembnosti objektov: trgovska, oskrbna, storitvena, upravna, socialna, vzgojno izobraževalna, kulturna in verska, zato je dopustna tudi sprememba namembnosti.

Nepremičnina se prodaja po načelu videno kupljeno.

PODATKI O NEPREMIČNINI:
Izklicna cena: 154.000 EUR + pripadajoči davek
Energetski razred: 195 kWh/m2a (dovedena energija)
Šifra: 102011280000
Vrsta objekta: stanovanjski
Regija: Osrednjeslovenska
Kraj: Ljubljana
Leto izgradnje: 1969
Leto zadnje prenove: 1997
Velikost: 82,60 m2
Vrsta ogrevanja: centralno ogrevanje (toplovod)
Zemljiška knjiga: urejeno stanje
ID znak: del stavbe 1721-245-20

Pridobivanje potrdila o namenski rabi in ugotavljanje morebitne predkupne pravice občine je še v teku.

Prodaja ni predmet obdavčitve z DDV. Davek na promet nepremičnin ni zajet v prodajno ceno. Davek na promet nepremičnin plača kupec.

OGLED:
Ogledi nepremičnine so možni v navzočnosti predstavnika in sicer po dogovoru. Za oglede je potrebna predhodna najava na elektronski naslov mitja.kobal@posta.si.

Za sodelovanje vplačate varščino najkasneje do vključno 19.6.2017 do 8.00 ure, na transakcijski račun lastnika št. 04515-0001110867, odprt pri NKBM, v znesku 7.700,00 EUR. Nalog za plačilo varščine mora vsebovati namen plačila z naslednjimi elementi: ime dražitelja, zaporedno št. nepremičnine: 33.

Dražitelj mora do vključno 19.6.2017 do 8. ure posredovati potrdilo o vplačilu varščine v skenirani verziji na elektronski naslov: vladimir.zemljic@posta.si. Za dodatne informacije vam je na voljo g. Mitja Kobal na elektronskem naslovu mitja.kobal@posta.si.

Ponudba

Oddajte nezavezujočo ponudbo za nakup blaga

Dokumenti in priloge

Energetska izkaznica (Rimska cesta 12 1128lj.pdf, 395 kB)
GURS podatki (Ljubljana Rimska.pdf, 166 kB)
ZK izpis (03-001_IDZNAK_1721_245_20.pdf, 98 kB)

Zemljevid blaga