Poslovni prostor Križe

Naslov
Velikost
120,30 m2
Letnik
1938
Izklicna cena
79.000,00 EUR

Poslovni prostor Križe, Cesta Kokrškega odreda 4

Prodamo poslovne prostore v izmeri 120,30 m2 Križah na Gorenjskem. Prostori se nahajajo v pritličju poslovno - stanovanjskega objekta, zgrajenega leta 1938 ter obnovljenega leta 1996 (GURS podatki k.o. 2147, stavba 444, št. dela stavbe 5). Poslovni prostori zajemajo površine za zaposlene (68,13 m2), površine za stranke (30,82 m2) in ostale površine - garaža (21,35 m2). Predstavljajo del objekta (solastništvo), ki je etažno razdeljen (lastništvo Pošte Slovenije – 1/3). Pošti pripada zemljišče – parkirišče pred stavbo v izmeri 185 m2.

Dostop je urejen preko dveh ločenih vhodov, posledično je možno poslovni prostor razdeliti v dva samostojna ločena dela. Prostori so urejeni in opremljeni s pohištvom. Objekt se nahaja v območju urejanja CU (centralne dejavnosti), ki dopušča naslednje namembnosti objektov: trgovska, oskrbna, storitvena, upravna, socialna, vzgojno izobraževalna, kulturna in verska, zato je dopustna tudi sprememba namembnosti. Predkupno pravico imajo solastniki. Prodajna pogodba bo sklenjena pod pogojem neuveljavljanja predkupne pravice s strani upravičencev.

Nepremičnina se prodaja po načelu videno kupljeno.

PODATKI O NEPREMIČNINI:
Izklicna cena: 79.000 EUR + pripadajoči davek
Energetski razred: 143kWh/m2a (dovedena energija)
Šifra: 402042940000
Vrsta objekta: poslovni prostori
Regija: Gorenjska
Kraj: Križe
Leto izgradnje: 1938
Leto zadnje prenove: 1996
Velikost: 120,30 m2
Vrsta ogrevanja: samostojna plinska peč (zemeljski plin)
Zemljiška knjiga: urejeno stanj
ID znak: parcela 2147 7/10
Idealni delež: 1/3

Pridobivanje potrdila o namenski rabi in ugotavljanje morebitne predkupne pravice občine je še v teku.

rodaja ni predmet obdavčitve z DDV. Davek na promet nepremičnin ni zajet v prodajno ceno. Davek na promet nepremičnin plača kupec.

OGLED:
Ogledi nepremičnine so možni v navzočnosti predstavnika in sicer po dogovoru. Za oglede je potrebna predhodna najava na elektronski naslov mitja.kobal@posta.si.

Za sodelovanje vplačate varščino najkasneje do vključno 19.6.2017 do 8.00 ure, na transakcijski račun lastnika št. 04515-0001110867, odprt pri NKBM, v znesku 3.950,00 EUR. Nalog za plačilo varščine mora vsebovati namen plačila z naslednjimi elementi: ime dražitelja, zaporedno št. nepremičnine: 31.

Dražitelj mora do vključno 19.6.2017 do 8. ure posredovati potrdilo o vplačilu varščine v skenirani verziji na elektronski naslov: vladimir.zemljic@posta.si. Za dodatne informacije vam je na voljo g. Mitja Kobal na elektronskem naslovu mitja.kobal@posta.si.

Ponudba

Oddajte nezavezujočo ponudbo za nakup blaga

Dokumenti in priloge

Energetska izkaznica (KRIŽE.pdf, 247 kB)
GURS podatki (Križe.pdf, 167 kB)
ZK izpis (03-001_IDZNAK_2147_7-10_0.pdf, 100 kB)

Zemljevid blaga