Poslovni prostor Spodnja Idrija

Naslov
Velikost
89,70 m2
Letnik
1992
Izklicna cena
74.100,00 EUR

Poslovni prostor Spodnja Idrija, Slovenska cesta 13

Prodamo poslovne prostore v središču naselja Spodnja Idrija. Prostori se nahajajo v pritličju objekta, zgrajenega leta 1992. Objekt je etažno razdeljen. Poslovni prostori zajemajo površine za zaposlene (58,80m2) in površine za stranke (30,90m2). Prodajamo posamezni del št. 303 v stavbi št. 83 k.o. 2358 Spodnja Idrija (ID znak del stavbe 2358-83-303), v izmeri 89,70 m2. Stavba stoji na parceli št. 487/1, ki je splošni skupni del stavbe in je v lasti etažnih lastnikov. Dostop je urejen preko dveh ločenih vhodov, s sprednje strani z glavne ceste in z zadnje strani s parkirišča. Prostori so urejeni in opremljeni s pisarniškim pohištvom.

Nepremičnina se prodaja po načelu videno kupljeno.

Objekt se nahaja v območju trgovske in storitvene dejavnosti.

PODATKI O NEPREMIČNINI:
Izklicna cena: 74.100,00 EUR + pripadajoči davek
Energetski razred: 75 kWh/m2a (dovedena električna energija)
Šifra: 502052810000
Vrsta objekta: poslovni prostori
Regija: Primorska
Kraj: Spodnja Idrija
Leto izgradnje: 1992
Leto zadnje prenove: /
Velikost: 89,70 m2
Vrsta ogrevanja: daljinsko centralno ogrevanje
Zemljiška knjiga: urejeno stanje
ID znak: del stavbe 2358-83-303

Pridobivanje potrdila o namenski rabi in ugotavljanje morebitne predkupne pravice občine je še v teku.

Prodaja ni predmet obdavčitve z DDV. Davek na promet nepremičnin ni zajet v prodajno ceno. Davek na promet nepremičnin plača kupec.

OGLED:
Ogledi nepremičnine so možni v navzočnosti predstavnika in sicer po dogovoru. Za oglede je potrebna predhodna najava na elektronski naslov liljana.smolnik@posta.si.

Za sodelovanje vplačate varščino najkasneje do vključno 19.6.2017 do 8.00 ure, na transakcijski račun lastnika št. 04515-0001110867, odprt pri NKBM, v znesku 3.705,00 EUR. Nalog za plačilo varščine mora vsebovati namen plačila z naslednjimi elementi: ime dražitelja, zaporedno št. nepremičnine: 26.

Dražitelj mora do vključno 19.6.2017 do 8. ure posredovati potrdilo o vplačilu varščine v skenirani verziji na elektronski naslov: vladimir.zemljic@posta.si. Za dodatne informacije vam je na voljo ga. Liljana Smolnik na elektronskem naslovu liljana.smolnik@posta.si.

Ponudba

Oddajte nezavezujočo ponudbo za nakup blaga

Dokumenti in priloge

GURS podatki (Spodnja Idrija.pdf, 164 kB)
ZK izpis (03-001_IDZNAK_2358_83_303.pdf, 96 kB)
Energetska izkaznica (Energetska izkaznica_Spodnja Idrija.pdf, 2501 kB)

Zemljevid blaga